Generalforsamling 2024

Torsdag 14. marts kl. 19.00-2024

Ordinær generalforsamling torsdag 14/3 kl. 19.00, afholdes i AB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2

Se referat her.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2023
5. Fremlæggelse af budget 2024/2025
6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
8. Valg af revisor – se note 3
9. Eventuelt

Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 2. marts 2024.
Sendes eller afleveres til Ahsen Hussain (KH2) – AhsenHussain@Hotmail.com

Note 2: Formand Ahsen Hussain (KH2) er på valg.
Næstformand Thomas Ullman (KH9) er på valg.
Kasserer Peter Bertelsen (BH1) er på valg – modtager ikke genvalg.
Suppleant Søren (KH10) er på valg.

Note 3: Jeanne Helweg-Mikkelsen (BH6) er revisor.
Der vil, som traditionen byder, blive serveret kolde drikke og lidt guf til mødet, så vel mødt.
På bestyrelsens vegne

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.