Generalforsamling 2023

Torsdag 27/4 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling Torsdag 27/4 kl. 19.00, afholdes i AB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab 2022
5. Fremlæggelse af budget 2024
6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
8. Valg af revisor – se note 3
9. Eventuelt

Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 12. april 2022.
Sendes eller afleveres til Ahsen Hussain (KH2) – AhsenHussain@Hotmail.com
Note 2: Formand Ahsen Hussain (KH2) er ikke på valg.
Næstformand Thomas Ullman (KH9) er på ikke valg.
Kasserer Peter Bertelsen (BH1) er på valg – modtager genvalg.
Suppleant Søren (KH10) er på valg.
Note 3: Sanne Skræddergaard (BH2) er revisor.

Der vil, som traditionen byder, blive serveret kolde drikke og lidt guf til mødet, så vel mødt.
På bestyrelsens vegne

Ahsen Hussain

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.