Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i AB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning – Kan læses her.
 4. Fremlæggelse af regnskab 2021 – Kan læses her.
 5. Fremlæggelse af budget 2023 – Kan læses her.
 6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
 8. Valg af revisor – se note 3
 9. Vesterby Ejerlaug
 10. Nyt fra GF Torstorp
 11. Eventuelt
  Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. april 2022.
  Sendes eller afleveres til Ahsen Hussain (KH2) – AhsenHussain@Hotmail.com
  Note 2: Formand Ahsen Hussain (KH2) er på valg – modtager genvalg.
  Næstformand Thomas Ullman (KH9) er på valg – modtager genvalg.
  Kasserer Peter Bertelsen (BH1) er ikke på valg.
  Suppleant Søren (KH10) er på valg – modtager genvalg.
  Note 3: Sanne Skræddergaard (BH2) er revisor og modtager genvalg.
  Der vil, som traditionen byder, blive serveret kolde drikke og lidt guf til mødet, så vel mødt.
  På bestyrelsens vegne
  Ahsen Hussain

Indkaldelsen kan læses her som den er udsendt.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.