Indkaldelse til generalforsamling i Vesterbyejerlaug

Vesterby, den 19. marts 2012

Generalforsamling 2012

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

I AB Vesterhegnets festlokale, Syrenhegnet 34,  Klik her for at se satellit foto.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning. Klik her for at læse den.
4. Fremlæggelse af regnskab 2011 –  Klik her for at læse det.
5. Fremlæggelse af budget 2012 – Klik her for at læse mere.
6. Forslag fra medlemmerne – se note 1
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se note 2
8. Valg af revisor – se note 3
9. Eventuelt

Note 1: Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den torsdag d. 5. april 2011.
Sendes til bestyrelsen@vesterbyejerlaug.dk.
Forslag om vedtægtsændringer er modtaget. Se forslaget her.

Note 2: Næstformand Ahsen Hussain (KH2), modtager ikke genvalg, bestyrelsesmedlem Jesper Høffer (KH1) og kasserer/sekretær Peter Bertelsen (BH1) modtager genvalg.

Suppleanter Søren Roland (K12) modtager genvalg og Søren Karlsen (K10) modtager ikke genvalg.

Formand Thomas Iversen (BH5) er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem Lars Bak Hansen (BH7) er ikke på valg.

Note 3: Keld Lausch (KH7) modtager ikke genvalg som revisor

Vi vil samtidig opfordre til, at alle vores medlemmer er indstillet på at deltage i det kommende arbejde i bestyrelsen i årene fremover. Så tænk over om det ikke kunne være noget for dig at deltage i.

Der vil, som det efterhånden er blevet en god tradition, blive serveret kolde drikke til mødet, så vel mødt.

Hent indkaldelsen/dagsordenen her.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.