Generalforsamling 2021

Vores generalforsamling for 2020 er nu afholdt.
Peter blev genvalgt som kasserer.
Ahsen (K1) og Thomas (K9) var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
Se referatet her:
2021-06-10 Referat GF Vesterby Ejerlaug 2021

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2020

Vores generalforsamling for 2019 er nu afholdt.

Se referatet her:
2020-06-22 Revideret referat GF Vesterby Ejerlaug 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2019

Referatet fra generalforsamling 2019 findes her:  Referat 2019

Formandens beretning er her: >Beretning 2019

Budget for 2020 er at find her. Budget 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamlingen 2018

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2018 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2017 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2016

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2016 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamlingen 2015

Via linket her kan referat fra Vesterby Ejerlaugs generalforsamling 2015 nu læses.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev / Formandens beretning 2014

Hermed en årsberetning og en række korte orienteringer fra bestyrelsen i Vesterby Ejerlaug.

Generalforsamling

Der er generalforsamling i Vesterby Ejerlaug d. 21. april kl. 19.00 på Blommehegnet 7. Alle parceller på Blommehegnet og Kornelhegnet er velkomne til at sende en repræsentant.

Dagsorden med bilag er vedlagt dette nyhedsbrev, ligesom de er tilgængelige på her på siden.

På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje at påtage sig hvervet for en periode. Interesserede er velkomne til at tage fat i et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen for at høre hvad det indebærer.

Bemærk: Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen@vesterbyejerlaug.dk senest d. 7. april.

Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2015 d. 21. april

Indkaldelse og dagsorden er i disse dage på vej rundt i postkasserne til alle.

Bemærk: Generalforsamlingen holdes på Blommehegnet 7 kl. 19.00.

Dagsorden er som følger

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning (vedlagt dagsordenen)
 3. Godkendelse af regnskab (vedlagt dagsordenen)
 4. Forslag fra bestyrelsen
  • Næste års budget og kontingent (vedlagt dagsordenen)
 5. Forslag fra medlemmerne
  • Dette punkt bortfalder hvis ingen forslag er kommet bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen
 6. Valg af formand
  • Per Bækgaard har været formand i sidste periode, men er ikke villig til atfortsætte som formand.
  • Søren Roland, som er valgt til bestyrelsen i endnu et år, er villig til at tage oversom formand for det næste år.
  • Grethe Pedersen (K4) er på valg som kasserer og er villig til genvalg for en to-årigperiode.
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Lars Bak Hansen (B4) og Per Bækgaard (B8) er på valg og er villige til genvalg for en to-årig periode.
  • De nuværende suppleanter Troels Mortensen (K14) og Hans Erik Pedersen (K6) er også på valg.
  • (Søren Roland (K12) er ikke på valg).
 8. Valg af revisor(er)
  • Bestyrelsen foreslår genvalg til Frank Clemen (B9).
 9. Eventuelt (forslag kan ikke sættes under afstemning)

Dagsorden kan også hentes som pdf fil herunder, incl. bilag og de opdaterede vedtægter for grundejerforeningen:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2014

Referat fra Vesterby Ejerlaug Generalforsamling April 2014 er tilgængeligt ved at følge linket.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar